Mariebergs sågverksamhälle

har varit aktivt i drygt 100 år. Området där sågen låg var ett av de många attraktiva områdena vid Ångermanälvens nedre del, som lämpade sig bra för sågverksindustri.

I slutet av 1800-talet började bolaget bygga bostäder till arbetarna. På Bruket i Marieberg står fortfarande fyra stora kaserner kvar samt många ekonomibyggnader.
Kasernerna är byggda av klant s.k. klantmurade, det var spillvirke från sågen som murades med bruk emellan.

Långa och hårda var arbetarnas dagar och veckor, men ändå gjordes många ideella timmar för att bygga bl.a. idrottsplan, folket hus, bandyplan, skjutbana, dansbanor mm. Bolaget hjälpte till med finansieringen.

14082014-717B9348

Köja-Marieberg Lokalhistoriska | Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå | 0612-530 88 | 070-530 88 22 | info(@)marieberg.org | Besöksadress: Marieberg 180, 872 96 Bjärtrå