Industrihistoria - Sågarna

Marieberg växte fram på mark som hörde till Köja by. När Köja kartlades för laga skifte 1853 var området helt obebyggt.

Där fanns en del ängsmark i en flack dalgång, som då kallades Kvirdalen.
Folk inom trävaruhanteringen hade redan fått upp ögonen för områdets strategiska läge, vid älven i det nedre delen av Ådalen.

Mariebergs såg byggdes 1862 av John Berger. Den nybyggda sågen hade två dubbla och två enkla ramar och var för sin tid ovanligt stor. Sågverket fick sitt namn efter Bergershustru och dotter som båda hette Marie.

Kungsgårdens ångsåg uppfördes 1857 av en bror till John Berger, konsul Ernst L Berger.

Efter Ernst Bergers bortgång 1868 var det ett flertal ägare av sågen, men 1886 bildades Kungsgården-Mariebergs AB. Ägarna var då grosshandlare Johan Edvard Franke tillsammans med grosshandlare Aug. Walley. Kungsgårdens såg utarrenderades senare till AB Box som tillverkade lådämnen för export. Sågen brann 1890 och verksamheten flyttades då över till Mariebergs såg.

Köja såg (Nyvik) som låg 3 km längre in i Köjaviken, drevs mellan åren 1865 - 1940. Sågen hade många olika ägare under åren.

Grundaren Scherman skaffade startkapital från Tyskland en trävaruhandlare i Hamburg, Ferdinand Guntrum.

Scherman och Guntrum blev med tiden ovänner och träffades i tingssalen i Sollefteå. I sin ilska hade Scherman med sig en revolver som han riktade mot Guntrum och tryckte av, lyckligtvis klickade skottet.

Vid avväpnandet gick skott nummer två av och skadesköt Bagge i armen, han var då anställd vid Köja såg. Scherman blev dömd till fem års straffarbete.

Den sista ägaren av Köja såg var Holmens Bruks&Fabriks AB.

Köja-Marieberg Lokalhistoriska | Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå | 0612-530 88 | 070-530 88 22 | info(@)marieberg.org | Besöksadress: Marieberg 180, 872 96 Bjärtrå