Kulturreservat

Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle, är det första Kulturreservatet i Västernorrlans län, det bildades i april 2004.

Kulturreservatet ligger i Bjärtrå, Kramfors kommun på norra sidan av Ångermanälven. Området består av två bostadskaserner Lugnet och Norden, med uthuslängor samt källare, tvätt- och bagarstuga, mangelbod, dasslängor och vedbodar. I Norden finns idag tidsenliga lägenheter att hyra.

14082014-717B9308

Köja-Marieberg Lokalhistoriska | Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå | 0612-530 88 | 070-530 88 22 | info(@)marieberg.org | Besöksadress: Marieberg 180, 872 96 Bjärtrå